Osterøyvegen 2514, Fotlandsvåg
+47 56 39 00 08
post@hansen-eknes.no

Om oss

Hansen & Eknes

Hansen & Eknes AS vart oppretta i Fotlandsvåg
19. august 1988, av Hans Magne Hansen og Sigbjørn Eknes. Etter over 20 år i samanhangande drift var det tid for generasjonsskifte.
Den 1. januar 2010 vart firmaet overdrege til Tommy Hansen og Stig Eknes.

Hansen & Eknes AS har kontor og lager for maskiner og utstyr i Saltverket i Fotlandsvåg.

Hansen & Eknes AS har mannskap med lang erfaring og ein breid maskinpark, noko som set oss i stand til å uføra det meste innan grunn- og betongarbeid på sjølvstendig basis.
Hansen & Eknes AS har alle nødvendige godkjenningar for arbeidet me utfører.