Om oss

Hansen & Eknes AS vart oppretta i Fotlandsvåg 19. august 1988, av Hans Magne Hansen og Sigbjørn Eknes. Etter over 20 år i samanhangande drift var det tid for generasjonsskifte. Den 1. januar 2010 vart firmaet overdrege til Tommy Hansen og Stig Eknes.

Hansen & Eknes AS har kontor og lager for maskiner og utstyr i Saltverket i Fotlandsvåg.

Hansen & Eknes AS har mannskap med lang erfaring og ein breid maskinpark, noko som set oss i stand til å uføra det meste innan grunn- og betongarbeid på sjølvstendig basis.

Hansen & Eknes AS har alle nødvendige godkjenningar for arbeidet me utfører.

Hansen & Eknes AS

Org. nr.:
948 099 896 MVA

Adresse:
5283 Fotlandsvåg


Tommy Hansen
908 71 519
tommy@hansen-eknes.no

Stig Eknes
908 54 429
stig@hansen-eknes.no

Hansen & Eknes AS © 2010