Osterøyvegen 2514, Fotlandsvåg
+47 56 39 00 08
post@hansen-eknes.no

Referanser

Hansen & Eknes AS har mannskap med lang erfaring og ein breid maskinpark, noko som set oss i stand til å uføra det meste innan grunn- og betongarbeid på sjølvstendig basis.

Coop Valestrand

Betong- og grunnarbeid

BKK Matre

Betong- og grunnarbeid

BIR Mathall

Betong. og grunnarbeid

Osterøy VGS

Betongarbeid mesanin

Hauge Barnehage

Betong- og grunnarbeid

Gjerde på Mongstad

2012      
Kunde Nordåsneset Utvikling AS Prosjekt To stk tomannsboliger
Stad Søråshøgda 59-61 Entreprise Grunn- betong- og utomhusarbeider
2011
Kunde Lonevåg beslagfabrikk as Prosjekt Utvidelse
Stad Flatevad, Lonevåg Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
Kunde Bergan bygg AS Prosjekt Hauge barnehage
Stad Hauge, Valestrand Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
Kunde Osterøy kommune Prosjekt Rehabilitering av Vare bru
Stad Vare, Fotlandsvåg Entreprise Hovedentreprise
       
Kunde Sjøtroll havbruk AS Prosjekt Pumpehus, innv ombygging
Stad Satverket, Fotlandsvåg Entreprise Hovedentreprise
       
2010
Kunde Helgesen Tekniske-bygg a/s Prosjekt Felleskjøpet Vaksdal, påbygg
Stad Vaksdal Entreprise Betongarbeider
       
2009/2010
Kunde Helgesen Tekniske-bygg a/s Prosjekt Solåsen Eiendom
Stad Storbotn 110, Åsane Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
2008/2009
Kunde Osterøy kommune Prosjekt Haus vannbehadlingsanlegg og høgdebasseng
Stad Votlo, Askeland Entreprise Hovedentreprise
       
2008
Kunde Helgesen Tekniske-bygg a/s Prosjekt Moe & Co AS
Stad Kjøkkelvik, Loddefjord Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
2007
Kunde Lonevåg beslagfabrikk as Prosjekt Tilbygg Holmen
Stad Holmen, Fotlandsvåg Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
2006
Kunde Helgesen Tekniske-bygg a/s Prosjekt Tysse Mek. Verkstad AS, tilbygg
Stad Raudberget, Tyssebotn Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
2005/06
Kunde Helgesen Tekniske-bygg a/s Prosjekt Hosangerheimen, ombygging
Stad Hosanger, Lonevåg Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
2005
Kunde Osterøy kommune Prosjekt Vannledning Sjohellen-Gatland
Stad Gatland, Fotlandsvåg Entreprise Hovedentreprise
       
Kunde Bergan Bygg AS Prosjekt Tilbygg Valestrand skule
Stad Valestrand Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
Tidlegare
Kunde Helgesen Tekniske-bygg Prosjekt Diverse næringsbygg
Stad Osterøy, Bergen Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
Kunde Lonevåg beslagfabrikk as Prosjekt Diverse nybygg, tilbygg o.a.
Stad Flatevad, Lonevåg Entreprise Grunn,- betong- og utomhusarbeider
       
Kunde Osterøy kommune Prosjekt Vannledning Småland-Hauge
Stad Småland, Valestrand Entreprise Hovedentreprise
       
Kunde Osterøy kommune Prosjekt Vannledning Daltveit-Askeland
Stad Daltveit, Valestrand Entreprise Hovedentreprise