Fugledalen 10-mannsbustad

Prosjektering og utførelse av betongarbeider.

Prosjektering og utførelse av betongarbeider for 10-mannsbustad med parkeringskjellar under.

I tillegg til sjølve utføringa av betongarbeida, har me utført statiske beregningar og betongteikningar.