Fergesambandet Hatvik-Venjaneset

Hovedentreprise for elektrifisering av fergesambandet.

Begge kaiane er oppgradert

med fundament for fortøyningsautomat, ladetårn og tekniske bygg som leverer straum og styring til anlegget.

Alle arbeider er tilpassa fergetidene og har medført at deler av arbeidet er utført nattestid.

Fundamentet for fortøyningsautomaten på Hatvik fergekai er pelfundamentert og stiva av mot fjell med eit stålfagverk.

Dei tekniske bygga er oppført av betongelementer med imitert trekledning.

Kontrakten inkluderer koordinering mot fergemannskaper, kraftleverandør, elektro- og apparatleveransen