Inka Kai

Prosjektering og utførelse av kai, delvis fundamentert på peler og delvis på fylling i sjø.

På to sider er det bygd eit utkraga kaiskjørt, medan innsida er kledd med spesialimpregnert trevirke for mindre båtar.

Kaien er utstyrt med fortøyningspullerter og lys.


Kaien har fall mot senter, der det er støpt ned renner med avløp til pumpestasjon.