Leirdøla

Betongarbeider for endemaster, teknisk bygg, trafocelle og pumpehus.

Endemastfundamentet er pelfundamentert og består av ei kraftig betongplate med betongskjørt for å oppta store differanser i terrengnivåer.

Trafocella måler om lag 20x20x13m og består av ei oljegrube under sjølve trafoen, betongvegger på tre sider og betongelementer i transportopninga på den fjerde sida.