Porsche Center Bergen

Det er samlet sprengt ut og fjernet ca 15.000m3 løsmasse og fjell for parkeringskjeller under bygget.

Betongvegger, -søyler, -bjelker i underetasje, samt heissjakt er støpt.

Uteraealene er ferdigstilt med asfalt, belegningsstein og gressarmert belegningsstein

Et tiltalende inngangsparti