Småland bru

Graving for pelarbeider og brukar.

Pelarbeider og oppretting for brukar ferdigstilt

Betongarbeider landkar ferdigstilt.

Tilbakefylling til landkar for avlastningsplater.

Montering av bruelementer ved hjelp av mobilkran.

Ferdig monterte bruelementer.

Armeringsdetalj på brukarvegger.

Brudekket er primet og tekket med Topeca