Rivearbeider

Rivningsmaterialer er i ferd med å bli en ressurs og er en del av det såkalte sirkulære kretsløpet. Det er klare regler for sortering av rivningmaterialet og levering av avfallet til godkjente aktører. Formålet er at alle materialer skal gjenbrukes. Rivearbeidet bør derfor planlegges godt.

 

Hansen & Eknes AS har godkjenning i tiltaksklasse 2 for rivearbeider.