Byggesøknad

Søknadsprosessen tar minst tid når søknaden inneholder tilstrekkelig og riktig dokumentasjon. Vi starter gjerne med en samtale der dere forteller om prosjektet og viser oss eventuelle skisser eller tegninger. Hvis dere ikke har tegninger, kan vi utarbeide søknadstegninger for dere.

 

Etter innledende samtaler undersøker vi om prosjektet er søknadspliktig og om det er i tråd med reguleringsplaner, kommuneplaner, lover, forskrifter og retningslinjer. Vi undersøker også om det er forhold som trenger uttalelse fra Statens vegvesen, Havnevesen, vernemyndigheter, fylkeskommune m. fl.

 

Når vi har tilstrekkelig underlag sendes nabovarsel og vi ordner eventuelle naboerklæringer eller samtykker. Naboer har frist på to uker til å melde fra om de har innsigelser til prosjektet. I denne perioden henter vi inn ansvarsretter og samsvarserklæringer fra aktører som skal prosjektere eller utføre arbeider i prosjektet. Etter fristen til naboene er gått ut, sender vi søknaden til bygningsmyndighetene i kommunen der prosjektet ligger.

 

Vi følger dere gjennom prosjektet og ser til at aktørene leverer tilstrekkelig dokumentasjon til at det kan søkes ferdigattest. Vår jobb avsluttes ikke før ferdigattesten foreligger.

 

Hansen & Eknes AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og søknadsarbeidet utføres elektronisk. Kort oppsummert medfører dette at naboene får varsel i Altinn og søknaden blir sendt bygningsmyndighetene gjennom en nettportal.