Grunnarbeider

De fleste arbeider med tomten eller eiendommen, utenom selve bygget, kan defineres som grunnarbeider.

 

Hansen & Eknes AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for våre fagområder og utfører skogrydding, gravearbeider, sprengningsarbeider, planering og komprimering, drenering, natursteinsmurer, veier, plasser, grøfter, grunnforsterkning, fjellsikring, natursteinsmurer ferdigstilling av utearealer og mye mer.

 

Grunnarbeidet er selve fundamentet for byggverket og avgjørende for et godt og varig resultat. Vi er en garantist for at deres prosjekt blir vellykket.